• NỆM GHẾ
  • NỆM LÓT
  • GỐI ÔM
  • NỆM TẮM NẮNG

Gối 7


Gối ôm vuông :

40*40 : 99.000/ cái
45*45 : 115.000d/ cái
50*50 : 130.000 đ./cái


Gôi ôm chữ nhật :

35*55 : 120.000/ cai
30.50: 99.000/ cai

Giao miễn phí nội thành các quận: 1.3.4.5.7.8.10 đố với những đon hàng từ 2 cái trờ lên .
Các quan khác sẽ thương lương phí vận chuyển.